Koncepcja kształcenia

Czy wiesz, że w Polsce na jednego inżyniera przypada około 5 miejsc pracy? Specjaliści nauk inżynieryjnych mają znacznie lepsze perspektywy rozwoju zawodowego i naukowego niż humaniści.

Z tego powodu w ŻORKU szczególną wagę przywiązujemy do przedmiotów ścisłych: matematyki, informatyki, fizyki, a także do języków obcych i rozwoju kompetencji miękkich.

Przekazujemy wiedzę w oparciu o ambitny program nauczania, uwzględniający możliwości dziecka w danym przedziale wiekowym. Przykładowo, naszym pierwszoklasistom zapewniamy minimalnie 25  godzin zajęć edukacyjnych tygodniowo, podczas gdy standardowo liczba  jednostek lekcyjnych wynosi 20 tygodniowo.

Poświęcamy uczniom więcej czasu, dlatego możemy przekazać im więcej wiedzy i umiejętności, procentujących w przyszłości.

 

Główne założenie naszej koncepcji kształcenia – innowacyjne podejście do lekcji matematyki

Zajęcia z matematyki realizujemy w trybie innowacji pedagogicznej pod nadzorem profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, co pozwala na rozwijanie w uczniach kreatywności i logicznego myślenia oraz talentu matematycznego, w przeciwieństwie do lekcji prowadzonych metodą tradycyjną.

 

Warto wiedzieć, że w ŻORKU:

 • prowadzimy zajęcia z informatyki, które obejmują:
  • programowanie – realizacja projektu Samsung „Mistrzowie kodowania”,
  • robotykę,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne – przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie danych w formie elektronicznej;
 • uczniowie korzystają z komputerów nie tylko na lekcjach informatyki (m.in. na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej);
 • około 20% wszystkich zajęć prowadzimy w języku angielskim; chcemy aby uczniowie naszej szkoły biegle władali tym językiem.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów, zarówno umysłowy, emocjonalny, jak i fizyczny. Staramy się rozwinąć drzemiący w każdym dziecku potencjał, a także kompetencje miękkie, tak przydatne w życiu zawodowym i prywatnym.

Dlatego do kanonu zajęć obowiązkowych w naszej szkole należą: 

   • sztuka mówienia czyli elementy retoryki i emisji głosu;
   • edukacja ekonomiczna;
   • edukacja międzykulturowa;  

a także lekcje gry w szachy, nauka tańca oraz nauka pływania. 

Aktualny rozkład zajęć dla danej klasy, znajdziesz tutaj plan lekcji

 

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza