Świetlica

Świetlica jest otwarta od godz. 7 do 8 oraz od 15 do 18:30.

W tym czasie uczniowie mogą m.in. odrobić lekcje.

Na świetlicy prowadzone są zajęcia wspomagające uczniów zdolnych, a także tych, którzy wymagają dodatkowej pomocy w nauce.

Opiekunem świetlicy jest pani Jolanta Honisz.

 

W trosce o komfort Uczniów, we wrześniu 2016 uruchomimy drugą, tzw. cichą świetlicę na której Uczniowie będą odrabić lekcje.

 

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza