UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

  • emisja głosu/retoryka; czyli sztuka pięknego mówienia
    edukacja ekonomiczna; celem zajęć jest rozbudzanie przedsiębiorczości oraz kształtowanie nawyków racjonalnego kształtowania swojej przyszłości finansowej
  • edukacja międzykulturowa; przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie w tym nauki i pracy w międzynarodowym środowisku
  • edukacja prawna; zajęcia służące podnoszeniu świadomości prawnej, nabywania umiejętności stosowania prawa w praktyce, oraz rozwijaniu kompetencji potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim zgodnie z obowiązującymi normami
  • koło teatralne; zajęcia bardzo lubiane przez dzieci, jednocześnie uczą jak poradzić sobie z tremą która towarzyszy występom publicznym
  • koło dziennikarskie; podczas zajęć uczniowie wprawiają się w pisaniu, przeprowadzają wywiady, poznają zasady etyki dziennikarskiej
  • etykieta/savoir vivre; zajęcia te kreują poprawne zachowania w grupach rówieśniczych, rozbudzają świadomość istnienia elit towarzyskich, zawodowych, politycznych i społecznych, przybliżają zasady kodeksu towarzyskiego współczesnego Europejczyka a także różnic kulturowych i religijnych na innych kontynentach i co równie ważne - uświadomiają młodym ludziom potrzebę „podnoszenia poprzeczki” samemu sobie

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza