Rekrutacja

Chcę zapisać dziecko do ŻORKA

Wspólny wysiłek dzieci, rodziców i nauczycieli, sprawił że ŻOREK to bezpieczna szkoła z dobrą atmosferą i wysokimi efektami w nauce.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
- test dostosowany do etapu rozwojego dziecka (zobacz przykładowy test)
- zabawa z nauczycielem-anglistą 

Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem dzieci w czasie testu, czuwa pedagog szkolny.
W czasie testu, rodziców zapraszamy do sali obok na kawę.

Wymagane dokumenty:
- dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych
- diagnoza gotowości szkolnej (dokument ten obowiązkowo wystawia nauczyciel przedszkola)
- opinia bądź orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (jeśli jest)

Ważne terminy:

  • zgłoszenia chęci zapisania dziecka do szkoły – cały czas
  • test i zabawa rekrutacyjna:

           - 19.02.2018 godzina 15:30 - 16:30, grupa 1

           - 21.02.2018 godzina 10:00 - 11:00, grupa 2

           - 21.02.2018 godzina 15:30 - 16:30, grupa 3

  • 23.02.2018 posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej
  • 26.02.2018 informacja telefoniczna o przyjęciu dziecka bądź nie, do szkoły

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza